muse conNAction

performance support voor profit en non-profit bedrijven

in samenwerking met studio etymon

 

 

de menselijke factor is de menselijke actor

Mensen maken (of breken) een bedrijf. Hun performance bepaalt de kwaliteit van het product en de consistentie van de organisatie. Vertrouwen verhoudt zich tot geloofwaardigheid en duurzaamheid. Succes verdien je. Een goede naam verwerf je.

 

performen is communiceren

Hoe waarachtiger en sensibeler de actor, hoe geloofwaardiger en beter de boodschap overkomt. To be or not to be that’s the quest(ion). Ons daadwerkelijk handelen, de toon van onze stem, oogopslag, mimiek, houding en gebaar zeggen vaak meer dan onze woorden. Hoe oprecht, raak en relevant acteren we? Hoe bewust zijn we ons van onze lichaamstaal? Hoe kennen we onszelf als actor? Het lichaam is een gevoelig instrument. Uitgerust om te zenden en te ontvangen. Om te acteren en te reageren. The world is a stage. Voortdurend spelen we allerlei rollen. Pro forma gedrag is echter wezenlijk iets anders. We weten hoe contraproductief voor-de-vorm-klantvriendelijke-frases-en procedures per saldo zijn, toch tieren die manieren welig. Als de klant werkelijk koning is, dan vraagt dat om een waarachtige performance. Een mens wil oprecht bejegend worden, een echt iemand tegenover zich voelen. Geen trucjes, geen tools. Niet pro forma, maar per forma. Dat wil zeggen: letterlijk door middel van de vorm. Die vorm verpersoonlijk je zelf. Jij stuurt -van situatie naar situatie- jezelf als actor aan. Je persoonlijkheid, zoals die besloten ligt in je lichamelijk instrument en naar buiten komt in je lichaamstaal is heel bepalend voor de interactie. Mensen voelen of je ‘echt’ bent of ‘een rolletje afdraait’. Beter besef van jezelf als actor leidt tot inzicht en beter beheer. Doorgaans zijn mensen zich maar voor 30% bewust van hun woordeloze taal. Een inactieve schat ligt verborgen onder de make-up voor elke dag en vraagt om regie.

 

Bel voor een een- of meerdaagse training op maat en locatie Noortje Korst | 076 5640232 of 0653424627